Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem prawnym i moralnym. W szczególności, gdy bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo drugiej osoby, taką osobą może być na przykład klient gabinetu kosmetologicznego. Aby zdobyć wiedzę i przećwiczyć praktycznie kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w placówce kosmetologicznej warto jest zorganizować bądź odbyt kurs pierwszej pomocy.

Jakie tematy poruszamy w czasie kursu pierwszej pomocy w gabinecie kosmetologicznym

Kurs pierwszej pomocy w gabinecie kosmetologicznym powinien zawierać elementy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uwzględniać w szczególności zasady postępowania w czasie wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zagrożeń dla życia.

Zasady bezpieczeństwa w gabinecie kosmetologicznym

Jednym z elementów, na których powinni się skupić instruktorzy są to zasady przygotowania stanowiska pracy. Ten element powinien też być rozszerzony o aktualne zalecenia dotyczące występowania na terenie kraju covid-19. Program szkolenia można rozszerzyć o ćwiczenia w zakresie prawidłowego zakładania oraz zdejmowania rękawiczek ochronnych. Kolejnym istotnym elementem są zasady postępowania z odpadami na terenie zakładu kosmetologicznego.

Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie kosmetologicznym

Kluczowym elementem wprowadzającym w kwestie związane z bezpieczeństwem powinny być tematy związane z dezynfekcją i sterylizacją w salonie kosmetologicznym oraz zapoznanie z produktami służącymi do prawidłowej dezynfekcji narzędzi oraz urządzeniami. Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi to nie jest jedyny istotny temat. Warto też jest poruszyć kwestie związane z dezynfekcją – jakie są zasady i etapy postępowania. Dlaczego warto jest dodatkowo w ramach kursu pierwszej pomocy poruszyć tematykę związaną z dezynfekcji i sterylizacją? Kursy pierwszej pomocy prowadzą osoby posiadające wykształcenie medyczne oraz posiadające doświadczenie w służbach ratowniczych, są to ludzie którzy mają na co dzień do czynienia z dużą ilością materiałów, które są potencjalnie zakaźne – to właśnie doświadczenie oraz praktyka postępowaniu z takimi materiałami mogą zapewnić wysoki poziom kursu pierwszej pomocy w gabinecie kosmetologicznym.

Ekspozycja na materiał potencjalnie zakaźny

Jeden z najbardziej istotnych elementów kursu pierwszej pomocy w gabinecie kosmetologicznym powinno być zapoznanie z zasadami postępowania po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał biologiczny.

Część praktyczna kursu pierwszej pomocy

Po zapoznaniu słuchaczy z zasadami zachowania bezpieczeństwa w gabinecie kosmetologicznym instruktor kursu pierwszej pomocy powinien przejść do części praktycznej zajęć. Podstawowym elementem tej części praktycznej jest zapoznanie z algorytmem podstawowej pierwszej pomocy oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie jego realizacji. Istotą algorytmu podstawowej pierwszej pomocy jest prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która musi być przećwiczona przez każdego uczestnika kursu pierwszej pomocy. Kolejnym elementem szkolenia powinno być zapoznanie słuchaczy z zasadami postępowania na wypadek omdlenia i utraty przytomności oraz zasadami postępowania na wypadek wystąpienia stanów nagłych takich jak na przykład napad drgawek, urazy, termiczne oparzenia, ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej postępowanie na wypadek wystąpienia zaburzeń metabolicznych (cukrzyca) zawał serca, udar mózgu oraz napady duszności.

Każdy uczestnik w takiego kursu pierwszej pomocy po jego odbyciu powinien nabyć podstawowe umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy na poziomie podstawowym, który zakłada umiejętność rozpoznania stanu zagrożenia życia wezwania służb ratowniczych oraz praktycznego postępowania.