W znajdującej się w opakowaniu z lekiem ulotce znajduje się wiele bardzo ważnych informacji na jego temat. Co ważne, każda ulotka napisana jest w taki sposób, żeby w zrozumiały dla każdego sposób przedstawić najważniejsze informacje o leku. Umieszczone są w niej nie tylko informacje na temat zaleceń do stosowania oraz zasad przyjmowania leku, ale wiele więcej. W artykule dokładnie opisujemy, jakie informacje można znaleźć w każdej dołączonej do leku ulotce.

Jaką rolę z założenia pełni ulotka leku?

Dołączona do leku ulotka pełni rolę instrukcji obsługi stosowanego preparatu. Każda ulotka musi spełniać obowiązujące przepisy i w związku z tym składa się dokładnie z takich samych elementów i części. Zanim rozpocznie się przyjmowanie leku, na pewno warto jest się z nią dokładnie zapoznać, bo pomimo iż może wydawać się zbyt długa, na pewno znajdą się w niej informacje, które mogą być dla nas istotne. Po dokładnym zapoznaniu się z ulotką i rozpoczęciu przyjmowanie leku warto jest ją zachować, żeby w razie potrzeby móc do niej wrócić. Jeżeli ją zgubimy lub z jakiegoś powodu jednak żeśmy ją wyrzucili, nie ma problemu, ponieważ ulotki wszystkich dostępnych w Polsce leków można też znaleźć w Internecie, np. na stronach sprzedających je aptek internetowych. Jak tłumaczy nasz rozmówca, farmaceuta z apteki online MIRO:

Ulotki leków są bardzo ważne, ponieważ znajdują się w nich wszystkie najważniejsze informacje na ich temat. Jest to bardzo ważne przede wszystkim w przypadku leków OTC, czyli dostępnych bez recepty, które pacjenci kupują często bez konsultacji z lekarzem. To właśnie z ulotki mogą zaczerpnąć informacje na temat wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania, na temat prawidłowego dawkowania i sytuacji, w których na pewno nie powinno się ich zażywać.

Najważniejsze elementy każdej dołączonej do leku ulotki

Jak już wspomnieliśmy, każda dołączona do leków ulotka składa się dokładnie z takich samych elementów. Niezależnie od tego, czy ulotka dotyczy leku bez recepty, czy leku wydawanego tylko za zgodą i na zlecenie lekarza, w dołączonej do niego ulotce znajdują się następujące rozdziały:

  • Co to jest lek X i w jakim celu się go stosuje – informacje na temat zaleceń do stosowania leku i tego, w jakim celu powinien być najczęściej przyjmowany.
  • Informacje, które są ważne przed rozpoczęciem stosowania leku – przede wszystkim informacje na temat przeciwwskazań do rozpoczęcia przyjmowania leku oraz o jego możliwych interakcjach z innymi lekami lub produktami spożywczymi.
  • Informacje, jak stosować lek X – czyli o sposobie dawkowania, częstości i drodze przyjmowania.
  • Możliwe działania niepożądane – czyli to, jakie skutki uboczne i w jakich przypadkach może mieć dany lek. Najczęściej są one uporządkowane w kolejności według częstości występowania.
  • Zasady przechowywania leku X – informacje o tym, w jakich warunkach i w jakiej temperaturze powinno się przechowywać lek.
  • Zawartość opakowania i informacje dodatkowe – czyli dokładny skład leku, opis wyglądu leku i opakowania oraz dane kontaktowe producenta preparatu.